QA

Hier vind je vragen en antwoorden. In deze tijden zal deze lijst regelmatig aangepast en aangevuld worden.

Meneer Geert vertelt hier hoe we de DOORSTART zullen aanpakken.

Meneer Geert vertelt hier hoe we de HEROPSTART zullen aanpakken.


Oversteken aan de Diestesteenweg?

Om de druk op de naschoolse opvang zo laag mogelijk te houden, heb ik de indruk dat ouders van L4, L5 (minder L6) leerlingen best alleen naar huis willen laten gaan als ze veilig de Diestsesteenweg over kunnen. In het schema doen we daarom volgende aanpassing: één van de collega die in het schema bij ophalen HHK staat, zet zich tussen 15.00 en 15.30 aan het verkeerslicht aan de frituur en ziet erop toe dat leerlingen veilig oversteken. We laten leerlingen daarbij bubbel per bubbel vertrekken.

Te evalueren. L4, L5 en L6 mogen dit met hun ouders communiceren. Op voorwaarde uiteraard dat dit in de schoolagenda van de leerling staat.

Voor L1, L2 en L3 vragen we dat iemand de kinderen komt ophalen. Dat mag ook een grote broer of zus zijn. 


Kunnen leerlingen een skateboard meebrengen?

De ervaring met de opstart van L1, L2 en L6 leert dat we nu best even de opstart laten gebeuren zoals gepland. Doorheen de week zie je dan waar er mogelijkheden zijn om zulke dingen op een veilige manier te doen. Eventueel in een latere fase kan dit zorgen voor wat afwisseling.

Logo op school?

Doen we voor dit schooljaar niet. We laten beter geen mensen op school binnen die er niet moeten zijn.

Mogen boekentassen terug op de gang nu hele klassen terug naar school komen?

Boekentassen in de klas beperken de bewegingsvrijheid. Net daarom houden we ze best in de klas, ook al is dat soms ongemakkelijk.

Alhoewel we dicht bij een gewone lessetting zitten, is dat nog niet het geval. Nog meer dan voordien moeten we de veiligheidsmaatregelen goed opvolgen en benoemen. 


Mogen leerlingen elkaar binnen de bubbel knuffelen?

Alhoewel we die behoefte zeker begrijpen, moedigen we dit niet aan.  Niet iedereen zal zich daar op dit ogenblik even comfortabel bij voelen.

Mogen leerlingen op de rand van een zone staan en zo met andere 'bubbels' praten?

Dit kan indien de social distancing (1,5 m afstand) gerespecteerd blijft.

Worden er nog rijen georganiseerd aan het einde van de schooldag?

Omdat bubbels niet met elkaar vermengd mogen worden, kunnen we helaas geen rijen organiseren.

Mag mijn kind alleen naar huis?

Indien je kind alleen naar huis mag, noteer je dit in zijn/haar schoolagenda. Zonder deze schriftelijke toelating, laten we kinderen niet alleen vertrekken.

Gaan we op de eerste dag gewoon allemaal naar ons klaslokaal?

Bij het toekomen op school gebruiken we 4 verschillende ingangen, zoals aangeduid. Vandaar gaan alle leerlingen direct naar hun klaslokaal. Aan elke ingang zal iemand van de school je kind ontvangen. In de klas wordt je kind door de meester of juf opgewacht.

Wat verwachten wij van de leerlingen?

Van de leerlingen verwachten we dat ze aanwezig zijn op de dagen dat ze naar school moeten komen. Afstand houden (1,5 m) is belangrijk. We zullen hen daar op een kindvriendelijke manier alert op maken. Ook een goede handhygiëne is belangrijk. Meerdere keren per dag voorzien we tijd en de nodige middelen om onze handen op een correcte manier te wassen. 

Hoe zit dat met mondmaskers op school?

 • Leerlingen van de lagere school hoeven geen mondmasker te dragen. Leerkrachten dragen altijd een mondmasker wanneer de social distancing (1,5 m afstand) niet gegarandeerd kan worden. Voor de klas kan het ook zijn dat de meester of juf een shield van plexiglas draagt. Omdat er op de speelplaats onverwachte bewegingen kunnen zijn, draagt de meester of juf op de speelplaats ook een mondmasker. Ook de onderhoudsploeg draagt een mondmasker ter bescherming. 
 • We vragen ook van ouders en andere personen dat ze bij het brengen en ophalen van kinderen een mondmasker dragen. 

Hoe op een veilige manier eten en drinken met de kinderen? In de klas?

Eten doen we zoals altijd in de klas. Voor het eten en na het eten wassen de kinderen hun handen. Brooddozen en fruitdozen worden niet samengebracht in een verzamelbak, maar verdwijnen onmiddellijk na gebruik terug in de boekentas. We vragen ook om een eigen (gevulde) drinkbus mee te brengen. 

Hoe worden de groepen verdeeld? Krijgt mijn kind les van zijn/haar meester of juf?

 • Bij het maken van een plan was dit een uitgangspunt. Leerlingen moeten les krijgen van hun eigen meester of juf. Daarom kozen we voor de formule: 2 halve groepen die 2 hele dagen naar school komen. 
 • De verdeling van de groepen hebben we gedaan vanuit pedagogisch perspectief. We hebben er ook voor gezorgd dat broers en zussen op dezelfde dag naar school kunnen komen. 
 • Omwille van de veiligheid is het niet mogelijk om flexibel met de groepsverdeling om te gaan. 

Is het haalbaar om elk gebruikt materiaal en lokaal te reinigen?

Alle gebruikte lokalen worden op het einde van de dag gepoetst. We maken elke dag het gebruikte materiaal proper en reinigen de bankjes, de computers, de lichtschakelaars, de klinken, de trapleuningen en de vloer. 

Focussen wij ons op bepaalde leerlingen? Wat met broers en zussen?

We vragen dat alle leerlingen van het 1e, het 2e en het 6e leerjaar naar school komen. Dat doen we in 2 halve groepen die elk 2 hele dagen per week naar school komen. Bij het maken van een groepsverdeling hebben we gezorgd dat broers en zussen op dezelfde dag naar school moeten komen. 

Wat met gedeelde materialen zoals scharen, lijm, stiften, ... ?

 • De meester of juf legt het nodige materiaal vooraf klaar op de bankjes. Dat wordt voor en na gebruik gereinigd.
 • Gebruikt materiaal mag niet doorgegeven worden.  
 • Je mag ook materiaal van thuis meebrengen. Dat maken we uiteraard eerst proper alvorens het te gebruiken. 

Is het veilig om werkboeken/werkbladen als leerkracht te verbeteren? Verbetersleutels worden ook steeds gedeeld. Maar hoe moet dat nu?

Werkboeken ophalen en verbeteren kan. Ze moeten wel in een bakje verzameld worden en 24 u. blijven liggen alvorens ze nagekeken kunnen worden. De meester of juf zal geen werkboeken of werkbladen mee naar huis nemen. 

Kunnen kinderen boeken uit de klasbibliotheek lezen?

Kinderen mogen boeken uit de klasbibliotheek lezen. Deze boeken blijven op school en worden niet aan elkaar doorgegeven. Heb je een boek uitgelezen, dan leg je het op de afgesproken verzamelplaats waar het boek 24 u. blijft liggen. Daarna kan iemand anders het boek lezen. 

Hoe afstand bewaren in de klas en op de speelplaats?

 • In de klas heeft elke leerling 4 m² ruimte. De preventieadviseur heeft dat gecontroleerd. Daarom werken we ook met halve klassen. De bankjes werden gespreid over het lokaal en de leerlingen krijgen vaste plaatsen. In de klas maken we leerlingen alert op het belang van social distancing.
 • De speelplaats hebben we in 4 zones verdeeld. Tijdens de pauzes voorzien onze LO-leerkrachten bewegingsactiviteiten zoals dans, aerobics… waardoor de kans op contact tot een minimum beperkt blijft. Op de speelplaats zullen een aantal stagiaires erop toezien dat de social distancing gerespecteerd blijft. 

Kunnen leerlingen nog gebruik maken van Chromebooks/laptops in de klas?

Dat kan zeker. We zorgen er wel voor dat het klavier en het scherm na gebruik proper gemaakt worden. 

Mogen leerlingen samenwerken?

Dat kan wanneer de social distancing gerespecteerd blijft. Dat is zeker niet eenvoudig, maar we streven er wel naar. De meesters en juffen zullen zeker creatief zijn in het bedenken van haalbare samenwerkingsvormen. 

Hoe vaak moeten kinderen per dag hun handen wassen?

We plakken hier geen aantal op, maar we wassen onze handen bij het binnenkomen en verlaten van de school, bij het binnenkomen en verlaten van de klas, na een toiletbezoek, na hoesten of niezen, na gebruik gemaakt te hebben van klasmaterialen, … 

Hoe verloopt het toiletbezoek tijdens de lesuren en tijdens de speeltijd?

 • Tijdens de lessen kunnen kinderen gebruik maken van de toiletten op de gangen of op de speelplaats. Na het toiletbezoek worden de handen in de klas gewassen. 
 • Tijdens de pauzes staat er bij de toiletten een leerkracht die max. 2 leerlingen tegelijkertijd toelaat. We gebruiken enkel de buitenste wastafels zodat ook hier de afstand gerespecteerd blijft en we poetsen de toiletten 2 keer per dag. 

Hoe weet ik zeker dat de school veilig is?

 • We hebben er als team alles aan gedaan om de risico’s op school tot een minimum te beperken. Onze preventieadviseur voerde een risicoanalyse uit en gaf een gunstig advies.  
 • We streven ernaar om afstand te bewaren en maken onze leerlingen op een kindvriendelijke manier alert op het belang van social distancing. 
 • We zijn ook heel eerlijk om te zeggen dat zero-risk niet mogelijk is.  

Is er voor- en naschoolse opvang?

 • Vanaf 25 mei kunnen we een beperkt aanbod doen om kinderen na school (tot 18.00 u.) binnen de schoolmuren op te vangen. 
 • Zolang het om een relatief klein aantal kinderen gaat, kunnen juf Annick en juf Aicha toezicht doen terwijl de kinderen binnen hun klasbubbel blijven. Neem daarom altijd eerst contact op met de directeur, als je niet tijdig op school kunt zijn. 

Is inschrijven voor de noodopvang nodig?

Inschrijven voor de noodopvang is noodzakelijk. Zo behouden we het overzicht. Inschrijven gebeurt online via www.demozaiekkessello.be 

Zijn er nog buitenlessen?

Als het weer het toelaat kunnen alle bubbels minstens 1 uur per dag buiten les krijgen. We maakten hiervoor een schema zodat bubbels elkaar niet kunnen kruisen. 

Krijgt mijn kind nog Lichamelijke Opvoeding (LO)?

 • Om praktische en hygiënische redenen richten we geen LO-lessen in. Wel zorgen we voor bewegingstussendoortjes in de klas en bewegingsactiviteiten tijdens de pauzes. 
 • Materiaal wordt voor en na gebruik proper gemaakt. 

Hoe ga je op een veilige manier met de kinderen 3 verdiepingen op en af?

 • We gebruiken het circulatieplan dat altijd van toepassing is. Dit is voorzien op zo min mogelijk contact. 
 • Door een goede spreiding van de dagplanning gaan we ofwel naar boven ofwel naar beneden. Zo maken we de kans op contact zeer klein. 
 • In de gangen en op de trappen markeren we 1,5 m. 

Mogen we met de bubbel buiten school gaan? Park, Hal5 ...

Zolang er een samenscholingsverbod is, mag dat helaas niet. 

Hoe creëren we ruimte voor emoties bij deze nieuwe start?

Het welbevinden van de leerlingen is onze hoogste prioriteit. Binnen de bubbel zullen de meesters en juffen hier dagelijks aandacht aan besteden. Wanneer je thuis signalen opvangt dat je kind het emotioneel moeilijk heeft, breng je de meester of juf hier best zo snel mogelijk van op de hoogte zodat we er gepast op kunnen inspelen. 

Waar komen we onze kinderen brengen en ophalen?

 • Kinderen brengen gebeurt langs 4 verschillende ingangen. We gebruiken hiervoor de gewone schoolpoort (Noodopvang, 1ABC), de ingang aan de Diestsesteenweg (6ABC), de Lindensestraat (2C) en de ingang van de parochiezaal (2AB). Kinderen die van de noodopvang gebruik maken komen iets vroeger naar school (tussen 7.45 u. en 08.10 u.) zodat we de toegangswegen naar de school niet overbelasten. 
 • Kinderen ophalen doen we voor het 1e en het 2e leerjaar langs de gewone schoolpoort maar op verschillende tijdstippen. 1ABC stopt om 15.00 u., 2ABC stopt om 15.15 u. 
 • Het 6e leerjaar stopt om 15.15 u. Zij kunnen langs de ingang aan de Diestsesteenweg opgehaald worden. 
 • Kinderen die in de noodopvang blijven kunnen tussen 15.30 u. en 16.00 u. opgehaald worden. 

Wat met leerlingen die toch niet naar scholen komen?

Wanneer de school heropstart voor jouw leerjaar wordt er verwacht dat je ook effectief naar school komt. Kan dit om medische of andere redenen niet, dan neem je zeker contact op met de directeur. 

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x