Schooljaar 2017-2018

We maken KIVA dagelijks zichtbaar in de klas, op de speelplaats, tijdens uitstappen... Om het verbindend schoolklimaat extra onder de aandacht te brengen, werkt onze themagroep KiVA een 6-tal keer per schooljaar een KiVa-dag uit. Met activiteiten en lessen voor de hele school zetten we in op het voorkomen van pestgedrag. Dat betekent uiteraard niet dat er op onze school nooit gepest wordt. Op moment dat er toch pestincidenten zijn, trekken we de kaart van de oplossingsgerichte aanpak waarbij we het veiligheidsgevoel van slachtoffers zo snel mogelijk proberen te herstellen. De aanpak en afhandeling van pestincidenten varieert naargelang de aard en intensiteit van de pesterijen.

Als KiVa-school maken we er een punt van om je als ouder(s) te betrekken en je goed te informeren over de aanpak en de opvolging. Een goed samenspel tussen school en thuis is immers een uitganspunt om de KiVa-aanpak te doen slagen.

In 2018 kregen we voor onze antipestbeleid de Pesten-dat-kan-niet-prijs.


Schooljaar 2017-2018
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x