Les in 4C

Aan de hand van een fabel ontdekten we dat er bij pestsituaties verschillende rollen zijn.

Naast een pester(s), slachtoffer(s) en verdediger(s) heb je ook vaak

  • de assistenten = zij helpen de pester door zelf mee te pesten
  • de versterkers = zij zorgen er mee voor dat het pesten kan doorgaan (door aanmoedigingen, lachen, …)
  • de stilzwijgende goedkeurders = zij pesten niet mee, maar durven niets doen

Gemiddeld zijn er 10% pesters, 10% assistenten, 10% versterkers, 15% slachtoffers, 15% verdedigers en 40% stilzwijgende goedkeurders.

We vervullen dus vaak de rol van stilzwijgende goedkeurder. We probeerden te achterhalen hoe dit komt en wat ons kan helpen om de volgende keer geen stilzwijgende goedkeurder te zijn....


Les in 4C
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x